Со Erasmus Mundus Joint Masters Degree програмата на ЕУ може да се студира на 2 различни универзитети во различни земји, или повеќе

Со Erasmus Mundus Joint Masters Degree програмата на ЕУ може да се студира на 2 различни универзитети во различни земји, или повеќе