Што ќе се случи со македонскиот јазик по влезот во Европската Унија?

Што ќе се случи со македонскиот јазик по влезот во Европската Унија?