3500 учесници од Македонија биле дел од студентски, академски и младински размени преку програмата ERASMUS+ од 2016-2017 година

3500 учесници од Македонија биле дел од студентски, академски и младински размени преку програмата ERASMUS+ од 2016-2017 година