Во земјите членки на ЕУ, школарината е иста за сите студенти кои доаѓаат од ЕУ

Сите објави од: Образование

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој