Со Erasmus Mundus Joint Masters Degree програмата на ЕУ може да се студира на 2 различни универзитети во различни земји, или повеќе

Сите објави од: Образование

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој