Çfarë nënkupton anëtarësimi në BE për sigurinë juridike për qytetarët?