Дали и под кои услови македонските студенти ќе можат да студираат на странските универзитети?

По влезот во ЕУ, македонските студенти ќе можат да студираат на сите универзитети во ЕУ под исти услови како и државјаните на државата членка во која се наоѓа универзитетот.Како државјани на ЕУ, македонските студенти, исто како и студентите од другите ЕУ- земји (зависно од самиот универзитет), или ќе бидат ослободени од плаќањето школарина или ќе плаќаат школарина која е иста за сите државјани на ЕУ.

Сите објави од: Образование

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој