Членството во ЕУ е чекор напред кон подобар квалитет на животната средина