Зошто ни е членството во ЕУ, кога можеме да бидеме како Швајцарија или како Норвешка?

Зошто ни е членството во ЕУ, кога можеме да бидеме како Швајцарија или како Норвешка?