Како ЕУ ги штити правата на потрошувачите?

Како ЕУ ги штити правата на потрошувачите?