Дали со влезот во ЕУ ќе го изгубиме нашиот суверенитет?

Дали со влезот во ЕУ ќе го изгубиме нашиот суверенитет?