Дали ќе можеме финансиски да го понесеме товарот од членството во ЕУ?

Дали ќе можеме финансиски да го понесеме товарот од членството во ЕУ?