Колку чини функционирањето на НАТО и кој плаќа за тоа?

Колку чини функционирањето на НАТО и кој плаќа за тоа?

НАТО е меѓувладина организација која функционира според принципот на заедничко финансирање и споделување на трошоците. Земјите членки обезбедуваат финансиски средства...