Зошто да влеземе во ЕУ кога бриселската бирократија е огромна и најголем дел од европските пари се трошат на неа?

Зошто да влеземе во ЕУ кога бриселската бирократија е огромна и најголем дел од европските пари се трошат на неа?

Во институциите на ЕУ работат само околу 30.000 висококвалификувани професионалци, што е многу помалку од националните администрации, па дури и...

Дали Македонија како мала земја ќе има ист „глас“ со другите земји од ЕУ?

Дали Македонија како мала земја ќе има ист „глас“ со другите земји од ЕУ?

При одлучувањето во институциите на ЕУ, во согласност со европското законодавство и европските принципи на работа, е практично невозможно поголемите...

Дали шенгенскиот режим ќе почне да се применува на денот на влегување на Македонија во ЕУ?

Дали шенгенскиот режим ќе почне да се применува на денот на влегување на Македонија во ЕУ?

Шенген-зоната ги опфаќа државите членки на ЕУ (освен Обединетото Кралство, Ирска, Кипар, Бугарија и Романија) и Швајцарија, Норвешка и Исланд,...