Дали ќе се сменат учебниците и ќе се избрише македонската историја?

Дали ќе се сменат учебниците и ќе се избрише македонската историја?

Спогодбата предвидува подобрување на квалитетот на учебниците, а не бришење на националната историја! Договорот дава можност во учебниците во Грција...