Ќе можат ли здравствените работници да се доквалификуваат во ЕУ?

Ќе можат ли здравствените работници да се доквалификуваат во ЕУ?

Зачленувањето во ЕУ ќе значи можност за континуирано унапредување на познавањата и вештините на здравствените работници, нивен континуиран професионален развој...