„Мисли на глас“: За перспектива на младите во Македонија треба финансиска независност и промена на менталитетот

„Мисли на глас“: За перспектива на младите во Македонија треба финансиска независност и промена на менталитетот

„Македонија е еден од лидерите во младинска невработеност во Европа. И кога имаш презаситеност со невработени луѓе тоа тебе те...