Зошто да влеземе во ЕУ кога бриселската бирократија е огромна и најголем дел од европските пари се трошат на неа?

Зошто да влеземе во ЕУ кога бриселската бирократија е огромна и најголем дел од европските пари се трошат на неа?

Во институциите на ЕУ работат само околу 30.000 висококвалификувани професионалци, што е многу помалку од националните администрации, па дури и...