Дали членството во ЕУ значи подобар квалитет на животната средина?

ЕУ има високи стандарди за заштита на животната средина, а нејзините политики директно влијаат врз подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.
Унијата со децении спроведува строги регулативи и работи интензивно на подигање на јавната свест, што придонесува кон почиста животна средина. Како резултат на тоа, во ЕУ има намалување на загаденоста на воздухот, чиста вода за пиење, но и намалено количество отпад што активно се рециклира или повторно се употребува.

Сите објави од: Животна средина

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој