Çfarë fitimesh do të kenë studentët në BE?

Një prej fitimeve për studentët në BE është edhe Kartela studentore evropiane. Me të, deri në vitin 2025 të gjithë studentët në BE do të duhet të kenë shumë të beneficione: si qasje te kurset-onlajn të universiteteve të ndryshme nëpër Evropë, njohje automatike të krediteve EKTS, qasje te shumë shërbime të universiteteve si – biblioteka, transport dhe strehim – si edhe lirime për aktivitete kulturore kudo nëpër Bashkimin Evropian.

Сите објави од: Arsim

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој