Çfarë do të thotë anëtarësimi në BE për cilësinë e medikamenteve?

Në BE ekzistojnë kritere të rrepta për hedhjen në qarkullim të prodhimeve mjekësore, por ekziston dhe mbikëqyrje të rreptë mbi prodhimet mjekësore të cilat janë vendosur tashmë në përdorim. Për shkak të kritereve të rrepta, pas hyrjes në BE, në treg do të mund të ketë vetëm prodhime mjekësore me cilësi të lartë, kurse në rast të shfaqjes së problemeve të caktuara do të mundësohet tërheqje në kohë i prodhimeve mjekësore të pasigurta të cilat gjenden në treg. Me këtë do të përparohet dhe do të mbrohet shëndeti dhe siguria e pacientëve.

Сите објави од: Shëndetësi

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој