A mund të studiojnë dhe me çfarë kushtesh mund të studiojnë studentët në universitetet e huaja?

Pas hyrjes në BE, studentët nga Maqedonia do të mund të studiojnë në të gjitha universitetet e BE-së me kushte të njëjta si edhe shtetasit e shtetit anëtar ku gjendet universiteti. Si shtetas të BE-së, studentët nga Maqedonia, si edhe studentët nga shtetet e tjera të BE-së (varet nga vetë universiteti) ose do të çlirohen nga pagesa e tarifës së studimit ose do të paguajnë tarifë e cila është e njëjtë për të gjithë shtetasit në BE.

Сите објави од: Arsim

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој