A do të ketë ndihmë më të madhe për bujqit hyrjen në BE?

Me hyrjen në BE bujqësi e Maqedonisë do të ketë në dispozicion më shumë mjete financiare nga Fondi evropian bujqësor për zhvillim rural, qëllimi i të cilit është sigurimi i të hyrave stabile për prodhuesit bujqësorë, dhe nga Fondi evropian bujqësor garantues nëpërmjet të cilit financohen pagesat direkte për bujqit dhe merren masat për rregullim apo mbështetje të tregjeve bujqësore. Nëse bëhet krahasim i gjendjes momentale me tokën e shfrytëzuar bujqësore në Maqedoni dhe numrin e ekonomive bujqësore, Maqedonia momentalisht ka strukturë bujqësore të ngjashmes Sllovenia dhe si Kroacia, kurse në bazë të këtij krahasimi dhe me llogaritje dhe supozime të përafërta mund të pritet që Maqedonia të ketë 1,5 deri në 2,5 miliarda mbështetje nga Politika e përbashkët bujqësore.

Сите објави од: Bujqësi

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој