Përveç bashkëpunimit themelor, që nënkupton komunikim për krijim të planeve të përbashkëta për mbrojtjen e përbashkët, shtetet anëtare bashkëpunojnë dhe në planin politik dhe ekonomik, përkatësisht kanë bashkëpunim joushtaraj, që nënkupton se bashkëpunimi nuk është vetëm në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Anëtarët e koordinojnë komunikimin dhe në vendosjen e infrastrukturës, si edhe të instalimeve themelore dhe institucioneve të cilat janë të domosdoshme që të mundësohet veprim i strukturave ushtarake, por edhe lidhja e marrëveshjeve për programe të përbashkëta për trajnim dhe ushtrim.

Сите објави од: Pyetje dhe përgjigje për NATO

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој