Shëndeti i qytetarëve është një nga prioritetet më të larta të Bashkimit Evropian