NATO-ja është organizatë ndërqeveritare e cila funksionon sipas parimit të financimit të përbashkët dhe ndarjes së shpenzimeve. Shtetet anëtare sigurojnë mjete financiare me të cilat sigurohen kushtet e nevojshme për konsultime, marrje vendimesh dhe zbatimit të politikës dhe aktiviteteve të dakorduara, përkatësisht sigurohet funksionimi i përditshëm. Mjetet financiare, të cilat i siguron çdo vend anëtar për funksionimin e Aleancës, përbëjnë më pak se 0,5përqind të buxheteve nacionale për mbrojtjen të çdo shteti anëtar në NATO.

Сите објави од: Pyetje dhe përgjigje për NATO

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој