NATO-ja ka për qëllim t’i mbrojë lirinë dhe sigurinë e të gjitha shteteve anëtare me mjete politike dhe ushtarake në përputhje me Marrëveshjen Atlantike-Veriore dhe me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara. NATO-ja dëshiron të arrijë vendosje të rendit të drejtë dhe të qëndrueshëm të paqes në Evropë, bazuar në vlerat e përbashkëta të demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit.

Сите објави од: Pyetje dhe përgjigje për NATO

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој