QË të arrijë qëllimet e veta themelore, Aleanca i kryen këto detyra themelore të cilat kontribuojnë mbi paqen dhe stabilitetin në rajonin euroatlantik: sigurinë, konsultimet, kthimin prej agresionit dhe mbrojtjen. Njëkohësisht, që të përparohet sigurimi dhe stabiliteti i rajonit euroatlantik, Aleanca zbaton detyra edhe në fushën e menaxhimit të krizave dhe partneritetit me shtetet të cilat nuk janë anëtare të Aleancës.

Сите објави од: Pyetje dhe përgjigje për NATO

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој