Çfarë do të thotë anëtarësimi në BE për cilësinë e barnave?