A do të zmadhohen të ardhurat e bujqve pas hyrjes në BE?