Marrëveshja Veriore-Atlantike është baza e bashkëpunimit ekonomik midis shteteve anëtare të NATO-s, në përputhje me nenin 2 të Marrëveshjes, “shtetet anëtare do të përpiqen t’i eliminojnë konfliktet në politikën ekonomike ndërkombëtare të tyre dhe do ta nxitin bashkëpunimin ekonomik në secilin prej tyre ose midis tyre”. Bashkëpunimi ekonomik në Aleancë është vendosur në bazë të supozimit se bashkëpunimi politik dhe konfliktet ekonomike nuk mund të ecin bashkë. Pikërisht për këtë duhet të ekzistojë përpjekje e sinqertë nga anëtarët që të punojnë së bashki dhe në fushën e ekonomisë, përveç fushës së politikës dhe sigurisë.

Сите објави од: Pyetje dhe përgjigje për NATO

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој