Која е основната цел на НАТО?

НАТО има за цел да ги брани слободата и безбедноста на сите земји членки со политички и воени средства во согласност со Северноатлантскиот договор и со принципите на Повелбата на Обединетите нации. НАТО сака да постигне воспоставување на праведен и траен поредок во мир во Европа, заснован на заедничките вредности на демократијата, човековите права и владеењето на законот.

Сите објави од: ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА НАТО

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој