Дали „Северна“ го загрозува македонскиот идентитет?

Одредницата „Северна“ не влијае никако врз идентитетот бидејќи таа има исклучиво географско, а не етничко значење. Македонскиот јазик, култура и традиција остануваат како и досега – македонски.

Сите објави од: ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ДОГОВОРОТ

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој