Дали ќе се сменат учебниците и ќе се избрише македонската историја?

Спогодбата предвидува подобрување на квалитетот на учебниците, а не бришење на националната историја! Договорот дава можност во учебниците во Грција за првпат да се пишува и за нашата историја.

Сите објави од: ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ДОГОВОРОТ

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој