Дали Договорот го негира постоењето на македонскиот јазик, народ и култура?

Договорот јасно ги препознава и ги признава македонскиот јазик, народ и култура. Со Договорот, македонскиот идентитет не смее и не треба да биде оспоруван!

Сите објави од: ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ДОГОВОРОТ

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој