Здравјето на граѓаните е еден од највисоките приоритети за Европската Унија