Што значи членството во ЕУ за квалитетот на лековите?

Во ЕУ постојат строги критериуми за пуштање во промет на медицински производи, но постои и строг надзор над медицинските производи кои се веќе пуштени во употреба. Поради строгите критериуми, по влезот во ЕУ, на пазарот ќе можат да се пуштаат само висококвалитетни медицински производи, а во случај на појава на одредени проблеми ќе се овозможи навремено повлекување на небезбедните медицински производи што веќе се наоѓаат на пазарот. Со ова ќе се унапредат и ќе се заштитат здравјето и безбедноста на пациентите.

Сите објави од: Здравство

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој