Ќе можат ли здравствените работници да се доквалификуваат во ЕУ?

Зачленувањето во ЕУ ќе значи можност за континуирано унапредување на познавањата и вештините на здравствените работници, нивен континуиран професионален развој и признавање на професионалните квалификации и лиценци, со што ќе можат да практикуваат медицина во која било земја во ЕУ. Овие можности за развој на лекарите, медицинските сестри, фармацевтите итн., всушност, се можност за подобрување на услугите кои тие ќе ги даваат дома, односно на пациентите во Македонија.

Сите објави од: Здравство

#ЗачекориНапред  #изборотЕтвој