„Мисли на глас“: За перспектива на младите во Македонија треба финансиска независност и промена на менталитетот

„Мисли на глас“: За перспектива на младите во Македонија треба финансиска независност и промена на менталитетот

„Македонија е еден од лидерите во младинска невработеност во Европа. И кога имаш презаситеност со невработени луѓе тоа тебе те...

За човековите права зборуваме

За човековите права зборуваме

Во сеопштата какофонија на идентитетско-територијално-историско-контра империјалистички-пронационалистички-рационално-ирационални и етно-емоционални перцепции на спогодбата од Преспа, се заборава димензијата на човековите права и...